top of page

Ambitious Africa

Afrikka on mahdollisuus ja meidän tulisi tuntea sen muodot, piirteet ja sen 54:n eri maan erot paremmin. Kaikki lähtee mielikuvia muuttamalla. Afrikkaa täytyy katsoa paljon monimuotoisemmin kuin mihin nyt kykenemme. En usko vanhakantaiseen strategiaan, jossa rakennetaan riippuvuutta avusta. Uskon syvempään potentiaaliin kasvaa ja kehittyä, oikeanlaisen tuen avulla. Autan ihmisiä kiinnostumaan Afrikasta. Emme pysty luomaan Afrikka-strategiaa valtionkaan tasolla vain suomea puhuvien ihmisten kanssa, joista moni ei ole edes käynyt kyseisessä maanosassa. Tarvitsemme enemmän puhetta, tukea ja tietämystä Afrikan mahdollisuuksista – toimin ajatusjohtajana Afrikan mahdollisuuksia avaavassa keskustelussa.

Arvot

Periaatteet ja arvot, joiden puolesta käytän ääntäni–rakentaakseni ystävällisempää yhteiskuntaa, johon kaikki kuuluvat.

Olen intohimoinen sellaisten monimutkaisten ongelmien ratkaisemisesta, joihin ei ole selkeää ennakkotapausta ja joissa on potentiaalia rakenteellisiin muutoksiin. Datalähtöisen ja osallistavan johtamisen, avoimen vuoropuhelun ja vahvan yhteistyön avulla haastan vallitsevia toimintamalleja, jotta mahdollisimman monen ääni tulee kuuluviin elinaikamme suurimpien mahdollisuuksien ratkaisemiseen.

Monimuotoisuuden, syrjimättömyyden ja tasa-arvon tuoma potentiaali

Tunnen ja tiedän monimuotoisuuden luomat mahdollisuudet bisneselämässä, ja ne ovat kiistattomat. Organisaatioon monimuotoisuudajattelu tuo mukanaan dynaamista kilpailukykyä ja se mahdollistaa myös entistä paremman tuloksen tekemisen organisaatiossa. Keskenään erilaiset ihmiset luovat vankan liiton yhteisössä. Autan parantamaan erilaisten yhteisöjen monimuotoisuutta ja ymmärtämään syvemmn sen tuomat huikeat mahdollisuudet. Minä tuen ja edesautan oivaltamaan – tuon myös konkretiaa organisaatioihin monimuotoisuuden mahdollisuuksien valjastamisessa käyttöön.

Ystävällisen yhteiskunnan puolesta rasismia ja syrjintää vastaan

Me emme pääse rasismista eroon puhumatta siitä, ja niin kauan kun emme elä suvaitsevassa yhteiskunnassa, emme voi olla kollektiivisesti hiljaa. On uskallettava olla äänessä suvaitsevaisuuden puolesta, jotta voimme yhdessä kasvaa yhteiskuntana täyteen potentiaaliimme. Puhun diversiteetin puolesta niin, että se toimii voimana myös rasistista ajattelua vastaan. Uskon erilaisten ihmisten voimaan, uskon siihen, että erilaiset etniset taustat ja kulttuurit tuovat niin työyhteisöön kuin yhteiskuntaan lisää – eivät vie niiltä pois. Haluan kasvattaa ja syventää ymmärrystä, sekä auttaa ihmisiä ajattelemaan laajemmin. Uskon muutokseen, joka alkaa yksilötasolla, josta se laajenee yhteisöihin, työyhteisöihin ja lopulta myös yhteiskuntaan. Annan ääneni monimuotoisen, kilpailukykyisen ja ystävällisen yhteiskunnan puolesta.

Ystävällisen yhteiskunnan puolesta, rasismia ja syrjintää vastaan

Me emme pääse rasismista eroon puhumatta siitä, ja niin kauan kun emme elä suvaitsevassa yhteiskunnassa, emme voi olla kollektiivisesti hiljaa. On uskallettava olla äänessä suvaitsevaisuuden puolesta, jotta voimme yhdessä kasvaa yhteiskuntana täyteen potentiaaliimme. Puhun diversiteetin puolesta niin, että se toimii voimana myös rasistista ajattelua vastaan. Uskon erilaisten ihmisten voimaan, uskon siihen, että erilaiset etniset taustat ja kulttuurit tuovat niin työyhteisöihin kuin yhteiskuntaan lisää – eivät vie niiltä pois. Haluan kasvattaa ja syventää ymmärrystä, sekä auttaa ihmisiä ajattelemaan laajemmin. Uskon muutokseen, joka alkaa yksilötasolla, josta se laajenee erilaisiin yhteisöihin, kuten  työyhteisöihin ja lopulta myös koko yhteiskuntaan. Annan ääneni monimuotoisen, kilpailukykyisen ja ystävällisen yhteiskunnan puolesta.

2

Afrikan potentiaali

Afrikka on mahdollisuus. Meidän tulisi tuntea sen monimuotoisuudet, sen erilaiset piirteet ja sen 54:n eri maan eroavaisuudet  paremmin. Kaikki lähtee muuttamalla mielikuvia. Afrikkaa täytyy katsoa ja tutkia paljon monimuotoisemmin kuin mihin olemme tottuneet tähän asti. En usko vanhakantaiseen strategiaan, jossa rakennetaan riippuvuutta avusta. Uskon syvempään potentiaaliin kasvaa ja kehittyä, oikeanlaisen tuen avulla. Autan ihmisiä kiinnostumaan Afrikasta. Emme pysty luomaan Afrikka-strategiaa valtionkaan tasolla vain suomea puhuvien ihmisten kanssa, joista moni ei ole edes käynyt kyseisessä maanosassa. Tarvitsemme enemmän oikeanlaista, tutkittua tietoa, tukea ja tietämystä Afrikasta ja sen  mahdollisuuksista. Toimin ajatusjohtajana Afrikan mahdollisuuksia avaavassa keskustelussa.

3

Monimuotoisuuden, syrjimättömyyden ja tasa-arvon tuoma potentiaali

Tunnen ja tiedän monimuotoisuuden luomat mahdollisuudet bisneselämässä, jossa ne on osoitettu  kiistattomiksi. Organisaatioon monimuotoisuusajattelu tuo mukanaan dynaamista kilpailukykyä ja se mahdollistaa myös entistä paremman tuloksen tekemisen. Keskenään erilaiset ihmiset luovat vankan liiton yhteisössä. Autan parantamaan erilaisten työyhteisöjen monimuotoisuutta ja ymmärtämään syvemmin sen tuomat rajattomat mahdollisuudet. Tuen ja edesautan oivaltamaan – tuon myös konkretiaa organisaatioihin monimuotoisuuden mahdollisuuksien valjastamisessa käytäntöön.

1

bottom of page