EFX Scandinavia

PHOTOGRAPHY: Nana Simelius
MODEL: Yacine Samb / Fondi
MUAH: Saara Sarvas